لطفا جهت عاملیت فروش شدن لطفا نوع حساب کاربری را به عامل فروش تغییر داده و سپس اطلاعات پروفایل خود را تکمیل کنید.

پس از تکمیل و تایید اطلاعات بر روی دکمه زیر «میخواهم عامل فروش شوم» کلیک کرده تا به پروفایل عاملیت فروش خود منتقل شوید.

بستن