آدرس ما

دفتر مرکزی

تهران، بزرگراه مدرس شمال به جنوب،
ورودی غربی میرداماد، پلاک ۲۸۹
کد پستی ۱۹۱۷۶۱۴۴۹۱

ایمیل:  contact@nikatak.ir
تلفن: ۹۱۳۱۳۰۴۰-۰۲۱

تماس با ما

چنانچه سوالی ذهن شما را مشغول کرده که جواب آن را در وبسایت نیافته اید با ما در تماس شوید.

پیام خود را ارسال کنید

اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه مدرس شمال به جنوب،
ورودی غربی میرداماد، پلاک ۲۸۹

کد پستی ۱۹۱۷۶۱۴۴۹۱

تلفن: ۹۱۳۱۳۰۴۰-۰۲۱

ایمیل:  contact@nikatak.ir

چنانچه سوالی ذهن شما را مشغول کرده که جواب آن را در وبسایت نیافته اید با ما در تماس شوید.