امروز : دوشنبه 02 1401
نیکا ‌پیامک یک سامانه اینترنتی برای ارسال پیامک

سامانه پیامکی (نیکا نک پیامک)

تاریخ ارسال : 99/10/05

نیکا ‌پیامک یک سامانه اینترنتی پیامک انبوه

برای ارسال، دریافت و مدیریت پیامک‌ها به صورت انبوه است.

ما به دنبال آن بودیم که یک سامانه کامل اما در عین حال ساده را در اختیار کسب و کارها قرار دهیم.

سامانه‌ای که از پشتیبانی با کیفیت، زیرساخت قدرتمند و آموزش اصولی برخوردار باشد.


ادرس سایت  :   http://nikasms.ir


ثبت نام و شماره پیامکی رایگان میباشد.

ارسال دیدگاه :