امروز : دوشنبه 02 1401
بانکداری باز

بانکداری باز یکی از گرایشهای جدید بانکداری در جهان است، که به مفهوم “به اشتراک گذاری سرویسهای بانکی شامل داده­ها، تراکنش­ها و الگوریتم­ها با شرکای اکوسیستم کسب و کار بانک شامل مشتریان، بنگاه‌ها، فینتک­ها و توسعه دهندگان” می­باشد. این گرایش جدید باعث تعامل هر چه بیشتر مشتریان در امر بانکداری و برنامه‌های کاربردی آن می­گردد. همچنین شخصی سازی و برآورده شدن نیازهای خاص هر مشتری به راحتی امکان پذیر شده است .

تاریخ ارسال : 99/10/05

  • بانکداری باز یکی از گرایشهای جدید بانکداری در جهان است، که به مفهوم “به اشتراک گذاری سرویسهای بانکی شامل داده­ها، تراکنش­ها و الگوریتم­ها با شرکای اکوسیستم کسب و کار بانک شامل مشتریان، بنگاه‌ها، فینتک­ها و توسعه دهندگان” می­باشد. این گرایش جدید باعث تعامل هر چه بیشتر مشتریان در امر بانکداری و برنامه‌های کاربردی آن می­گردد. همچنین شخصی سازی و برآورده شدن نیازهای خاص هر مشتری به راحتی امکان پذیر شده است .

ارسال دیدگاه :