امروز : دوشنبه 02 1401
نیکا تک راهکاری سریع و مدرن برای بهرمندی از خدمات تلفن گویا

ما با فراهم سازی زیرساخت قدرتمند مرکز تلفن اَبری بر پایه وُیپ(VOIP) و ارائه خطوط اینترنتی اختصاصی، با بهرمندی از چندین سال تجربه در این زمینه پا به عرصه نهادیم تا خدماتی در خور با هزینه بسیار پایین به کاربران و مشتریان گرامی ارائه نماییم.

تاریخ ارسال : 99/10/05

تلفن های اینترنتی گویا مرکز تلفن ابری نیکا تک

ارسال دیدگاه :