لوگوی خدمات هوشمند نیکا تک رو نمایی گردید.

رو نمایی از لوگوی خدمات هوشمند یکپارچه نیکا تک با حضور مسئولین و مدیران شرکت و تقدیر و تشکر و اهداء اوح وتقدیر از طراح لوگو جناب آقای مهندس توحید مرادی بیستم خرداد 1400


ارسال دیدگاه :