استراتژی نیکا تک

خدمات نیکاتک 1- خدمات بانکداری باز 2-خدمات امور بیمه ای 3- خدمات استعلامی سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی 4- تلفن های گویا 5-خدمات پرداخت الکترونیک بانکی و کلیه خدماتی که مردم می توانند بر روی یک اپلیکشن در دسترسشون قرار گیرد


ارسال دیدگاه :