امروز : دوشنبه 02 1401
ردیاب نیکا

سرویس ردیابی ماهواره ای راه حل نوینی از دنیای تکنولوژی به مدیریان مشاغل مختلف مرتبط با هزینه حمل و نقل می باشد و امکانات آن چنان وسیع است که پهنه کاربرد آن بی انتهاست.

تاریخ ارسال : 99/10/05

ردیاب نیکا

سامانه ردیابی چه کاربردهایی دارد؟

سرویس ردیابی ماهواره ای راه حل نوینی از دنیای تکنولوژی به مدیریان مشاغل مختلف مرتبط با هزینه حمل و نقل می باشد و امکانات آن چنان وسیع است که پهنه کاربرد آن بی انتهاست.

برخی از زمینه های شغلی که این سامانه در نحوه مدیریت و کاهش هزینه‌های آنها نقش غیر قابل تصوری ایفا می نماید، عبارتند از:

 شرکت های پیمانکار خدمات و نظافت شهری

 شرکت های ترانزیت انواع کالا

 توزیع کنندگان و بنکداران مواد غذایی

 واحد های حوادث آب، برق، گاز و...

 مراکز خودروهای کرایه ای

 پیمانکاران صنعت حمل و نقل

 شرکت های تعاونی حمل و نقل مسافر

 مراکز تاکسی سرویس، وانت تلفنی و پیک موتوری

 آتش نشانی ها و مراکز آمبولانس

 مراکز دارای خودروهای ماموریتی

 شرکت های حمل فراورده های نفتی و پتروشیمی

 مراکز توزیع و خرید عمده لوازم یدکی

 کارخانجات دارای سرویس حمل و نقل مواد اولیه و محصولات تولیدی

 سازمان ها و مراکز دارای سرویس حمل و نقل پرسنل

 سازمان ها و شرکت های دارای پرسنل سیار(ماور، بازاریاب و...)

 همچنین خودروهای شخصی به عنوان وسیله ای جهت امنیت می توانند از این وسیله استفاده كنند

ارسال دیدگاه :