ردیاب نیکا

سرویس ردیابی ماهواره ای راه حل نوینی از دنیای تکنولوژی به مدیریان مشاغل مختلف مرتبط با هزینه حمل و نقل می باشد و امکانات آن چنان وسیع است که پهنه کاربرد آن بی انتهاست.

ردیاب نیکا

سامانه ردیابی چه کاربردهایی دارد؟

سرویس ردیابی ماهواره ای راه حل نوینی از دنیای تکنولوژی به مدیریان مشاغل مختلف مرتبط با هزینه حمل و نقل می باشد و امکانات آن چنان وسیع است که پهنه کاربرد آن بی انتهاست.

برخی از زمینه های شغلی که این سامانه در نحوه مدیریت و کاهش هزینه‌های آنها نقش غیر قابل تصوری ایفا می نماید، عبارتند از:

 شرکت های پیمانکار خدمات و نظافت شهری

 شرکت های ترانزیت انواع کالا

 توزیع کنندگان و بنکداران مواد غذایی

 واحد های حوادث آب، برق، گاز و...

 مراکز خودروهای کرایه ای

 پیمانکاران صنعت حمل و نقل

 شرکت های تعاونی حمل و نقل مسافر

 مراکز تاکسی سرویس، وانت تلفنی و پیک موتوری

 آتش نشانی ها و مراکز آمبولانس

 مراکز دارای خودروهای ماموریتی

 شرکت های حمل فراورده های نفتی و پتروشیمی

 مراکز توزیع و خرید عمده لوازم یدکی

 کارخانجات دارای سرویس حمل و نقل مواد اولیه و محصولات تولیدی

 سازمان ها و مراکز دارای سرویس حمل و نقل پرسنل

 سازمان ها و شرکت های دارای پرسنل سیار(ماور، بازاریاب و...)

 همچنین خودروهای شخصی به عنوان وسیله ای جهت امنیت می توانند از این وسیله استفاده كنند

ارسال دیدگاه :