امروز : دوشنبه 02 1401
برگزاری کلاسهای آموزش بانکداری

ضمن قبولی طاعات و عبادات به اطلاع میرساند بر حساب اعلام موسسه جهت اموزش از روز یکشنبه چهارم اردیبهشت طی برنامه ای که در ایمیل ارسال می گردد 20 جلسه چهارساعته برگزار خواهد شد. جمع ساعات برگزاری کلاسها 80 ساعت خواهد بود برنامه و ساعات آموزشی و لینک آموزش آنلاین از طریق ایمیل ارسال می گردد 1401.01.20

تاریخ ارسال : 99/10/05

ضمن قبولی طاعات و عبادات به اطلاع میرساند

بر حساب اعلام موسسه جهت اموزش از روز یکشنبه چهارم اردیبهشت طی برنامه ای که در ایمیل ارسال می گردد 20 جلسه چهارساعته برگزار خواهد شد.

جمع ساعات برگزاری کلاسها 80 ساعت خواهد بود

برنامه و ساعات آموزشی و لینک آموزش آنلاین از طریق ایمیل ارسال می گردد

ارسال دیدگاه :