امروز : دوشنبه 02 1401
خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش

خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پنل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.

تاریخ ارسال : 99/10/05

دریافت سرور اختصاصی


خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پنل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.

سرور خصوصی اختصاصی (Virtual Private Server) بیشتر امکانات یک سرور واقعی را داراست اما حدود سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت اختصاصی تعیین شده است.

سرور خصوصی اختصاصی مناسب برای کسانی می‌باشد که به یک سرور اختصاصی (Dedicated Server) جهت وب سایت یا وب سایت های خود نیازمند می‌باشند، اما توان یا توجیه اقتصادی اجاره یک سرور اختصاصی کامل را ندارند.

در اين سرويس هر يك از سرورهای اختصاصی كاملا مانند يك سرور فيزيكی شبكه مشاهده مي شوند.

همچنين يک سرور اختصاصی نسبت به يک سرور اختصاصی معادل خود در منابع سخت افزاري به علت استفاده از سخت افزار بهتر در سرور مادر و دسترسی به منابع اضافی در سخت افزار اشتراکی، داراي کارايی بهتر و بالاتری می باشد.

ارسال دیدگاه :