اطلاعیه شماره یک نیکا تک

قابل توجه نمایندگان ثبت نام شده تا 8 دی ماه 99 ارسال پیام از طریق واتساب به شماره 09220648677 جهت هماهنگی حضور در شرکت نهایت تا 19 دی ماه میباشد.

اطلاعیه شماره یک نیکا تک

قابل توجه نمایندگان ثبت نام شده تا 8 دی ماه 99 اعلام می گردد

در قسمت عضویت نمایندگی وارد و ثبت نام نمایند و مدارک لازم که در ثبت نام اعلام می گردد با کد نمایندگی که دریافت نمودند اعلام نمایند تا دسترسی به سامانه فعال گردد .

در هنگام ثبت نام تلفن همراه باید متعلق به کد ملی باشد که درخواست نمایندگی کرده در غیر اینصورت و عدم تایید سامانه شاهکار نسبت به تعویق دسترسی به سامانه به تعویق میافتد.

بدیهی است در صورت عدم ثبت نام و یا ثبت اطلاعات غلط و نادرست در مرحله نخست مجوز فعالیت بمدت6ماه لغو ودرصورت تکرار باعث لغو خاتمه همکاری می باشد .

این اطلاعیه به منزله ابلاغ قانونی جهت ثبت نام کنندگان تا هشتم دی ماه است .

با سپاس

مدیریت حقوقی وامور قراردادها

تاریخ 99.10.09


ارسال دیدگاه :